TijdstrijdersCup 2018

zondag 17 juni 2018 - 34,45 km

Reglement

 1. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei persoonlijke en/of materiële schade.
 2. Iedere deelnemer wordt geacht zich aan de verkeersregels te houden.
 3. Het dragen van een (schaal)helm is verplicht.
 4. De fietsen van de deelnemers moeten UCI legaal zijn, tenzij dispensatie is aangevraagd en verleend. Dispensantie wordt in ieder geval verleend voor:
  • Het gebruik van wheelcovers;
  • Handbikes (ingeval van handicap);
 5. Stayeren is niet toegestaan. Wie bij voortduring binnen dertig meter achter een andere deelnemer fietst, wordt gedisqualificeerd. Dit ter beoordeling van de organisatie.
 6. Deelnemers zijn selfsuporting. Hulp van buitenaf (o.a. volgauto’s) is niet toegestaan.
 7. In- en uitrijden mag niet op het parcours nadat de eerste rijder is gestart.
 8. Er wordt gestart op basis van verwachte eindtijd (aflopend).
 9. Het recht om te starten vervalt nadat de startijd verstreken is.
 10. Inschrijving is op naam en niet overdraagbaar.
 11. Bij afmelding vervalt het recht op restitutie van het inschrijfgeld veertien dagen voor aanvang.
 12. Oud-winnaars hebben altijd recht op een startplek. De titelverdediger mag gratis deelnemen.
 13. Deelname staat open voor iedereen die tenminste 18 jaar oud is op de dag van de wedstrijd.
 14. De af te leggen afstand bedraagt 30,45 kilometer,
 15. De wedstrijd wordt alleen afgelast ingeval van extreem slecht weer:
  • Storm (Windkracht 8 of meer);
  • Mist (minder dan 100 meter zicht);
  • Kou (minder dan 5 graden);
  • Onweer;
  In alle andere gevallen gaat de wedstrijd gewoon door.
 16. In onvoorziene omstandigheden beslist de organisatie.